DomovPredajSlužbyAkciePrenájom priestorovPožičovňaAKTUALITYMotošportMédiaDiskusieKontakt
Služby > Predaj > Záruka

Záruka na tovar

Aktuality

Warranty.jpgNa tovar poskytujeme štandardnú 2-ročnú záručnú dobu podľa občianskeho zákonníka.
Pri tovare kde výrobca(dovozca) poskytuje nadštandardné podmienky záruky, tak tieto podmienky poskytujeme aj my.
Napr. u strojov HONDA a kosačiek AL-KO  5- ročná záruka bez obmedujúcich podmienok.
Pri reklamovaní tovaru je nutné si uvedomiť, že do záruky patria iba vady výrobné - ako sú vady materiálu, vady spracovania (zlé rozmery, vadná montáž, chýbajúce diely a podobne.
V žiadnom prípade nie je možné uznať ako záruku napríklad ohnutie kľukovky u kosačky, zadretie motora ak sú diely motory správne vyrobené a zmontované. Zárukou nemôže byť ani spálenie elektromotoru kosačky ku ktorému prišlo preťažovaním, vniknutím vody pri umývaní a podobne.
Vady vzniknuté nedostatočnou údržbou hoci aj z nevedomosti a neskúsenosti (nedoťahované skrutkové spoje), vady zapríčinené  nesprávnym používaním alebo takým využívaním pre ktoré stroj nie je určený - napríklad vyžínačom ktorý je určený len na dokášanie miest popri prekážkach, je kosená napr.lúka  - to všetko je dôvod na zamietnutie záruky.
Tak isto aj závady následné ktoré vzniknú neskorým reklamovaním alebo nereklamovaním primárnej závady, nespadajú do záruky. Napríklad na rotačnej kosačke sa povolia upevňovacie skrutky, motor bude vibrovať a ak nebude závada ihneď reklamovaná a odstránená, následne popraská šasi a môže sa poškodiť aj motor. Toto taktiež nemôže byť klasifikované ako záručná porucha.
Typickým prípadom neoprávnenej reklamácie je nemožnosť naštartovania motora po zimnej sezóne. Na 99% je to zapríčinené starým rozkladajúcim sa palivom v systéme. Niekedy pomôže až niekoľkonásobné prečistenie karburátora v ultrazvukovej čističke.
Sme oprávnenou osobou (v zmysle zákona na ochranu spotrebiteľa) na posudzovanie oprávnenosti reklamácií takmer pre všetky predávané značky.  Pre stroje  zakúpené u nás nie je našou snahou o nejaké prísne posudzovanie oprávnenosti reklamácie, pri neopodstatnenej reklamácii preferujeme skôr  dohodu so zákazníkom.
Copyright (c) 2010 ZATKOJAN s.r.o.   |  © Všetky práva vyhradené    |   Developed by ©  KAnet - SoftNet Services                                  Mapa stránky 
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.